Články

14.3.2017

Valné shromáždění 2017

Rok se s rokem sešel a je potřeba se potkat. Z tohoto důvodu svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 23.4. od 13:00 v Restauraci u Romana v Městečku.

Program:

 1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2016
 4. Zpráva revizora za rok 2016
 5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2017
 6. Volba radních (kandidáti na post radního: Matěj Kopecký, Oldřich Staněk, Jaroslav Jirásek) a revizora (kandidát na post revizora: Miroslav Vachek)
 7. Odejmutí seniorského členství
 8. Diskuze
 9. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

12.1.2017

Přechod na novou hlavní konektivitu a změna veřejných IP adres

Přechod na novou hlavní konektivitu a změna veřejných IP adres

Vedení spolku se rozhodlo pro změnu dodavatele hlavní konektivity do naší sítě a tak po více než 10 leté spolupráci s neziskovým zájmovým sdružením Neutral czFree eXchange, z.s.p.o. (NFX) budeme přecházet na nového dodavatele. Zároveň jsme v loňském roce získali vlastní veřejné IP adresy na které bychom v souvislosti s touto změnou chtěli přeadresovat.

S tím vším tedy budou souviset konfigurační změny, které budou probíhat v druhé polovině ledna tohoto roku. Chtěli bychom vás tedy požádat o shovívavost v případě obtíží neboť se může stát, že něco nebude fungovat zcela korektně, pokud se tomu tak stane, prosím informujte nás na emailu: kontakt@krivonet.cz.

Ti z vás, kteří mají přidělenou veřejnou IP adresu, pak dostanou informaci emailem o tom jaká bude jejich nová s minimálně týdenním předstihem.

Vaši dobrovolní admini.

O víkendu 4.2.2017 proběhlo přepojení hlavní konektivity (vyjma členů s veřejnými IP adresami). V případě potíží s připojením, prosím nejprve restartujte Váš domácí router a počítač, to by mělo problém odstranit, v opačném případě se na nás obraťte na výše uvedeném emailu.

Dne 6.2.2017 proběhlo přepojení obou DNS serverů a oba byly nahrazeny novými, IP adresy DNS serverů jsou 10.64.3.66 a 10.64.3.130.

Bohužel, neplánovaně byly dne 18.2.2017 změněny i IP adresy všechy členů s vlastní veřejnou IP adresou, ač původní plán byl až o víkendu 25., 26.2.

29.12.2016

Vše nejlepší do nové roku 2017

Chtěli bychom vám všem touto cestou popřát jen to nejlepší do nadcházejícího roku 2017 a věříme, že tento rok bude pro nás i vás bude minimálně tak úspěšný jako ten předcházející.

5.3.2016

Valné shromáždění 2016 – jaro

Máme tu další rok a tedy čas na další setkání.

Valné shromáždění se bude konat 24.4.2016 od 13:00 v hospůdce Obecná škola v Týřovicích.

Program:

 1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2015
 4. Zpráva revizora za rok 2015
 5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2016
 6. Volba radních (kandidatura: Martin Franc, Ervín Nagy)
 7. Diskuze
 8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

22.8.2015

Žádosti, formuláře a postupy

Tento článek se bude věnovat především problematice žádostí, jasným stanovením postupů a usnadnění komunikace členů s vedením spolku.

Již mnohokráte se vám určitě stalo, že jste něco chtěli sdělit vedení spolku  a nevěděli jste jak správně formulovat žádost, popř. jak se má přesně postupovat, zde je návod na různé situace, které mohou nastat:

Žádost o přidělení veřejné IP adresy:

Ke stažení zde

– Tuto žádost prosím vyplňte, vytiskněte a oscannovanou podepsanou žádost pošlete na email rada@krivonet.cz, popř. poštou na doručovací adresu spolku – přesné znění naleznete v kontaktech.

Žádost o pozastavení členství:

Odešlete email na rada@krivonet.cz v tomto znění:

Žádám o pozastavení členství ke dni 1.9.2016, z důvodu: DOPLŇTE DŮVOD

žadatel:

Jan Novák

Křivoklát 1

27023 Křivoklát

Členské číslo: 1

 

Děkuji

Jan Novák

– Každý člen má právo na pozastavení členství na vlastní žádost, bez ní musí hradit členské příspěvky bez ohledu na to, zda síť využívá či ne.

Žádost o znovuobnovení členství (platí především v případě prázdninových členů):

Odešlete email na rada@krivonet.cz v tomto znění:

Žádám o znovuobnovení členství ke dni 1.6.2016, které jsme pozastavil dne 1.1.2016 na základě mnou podané žádosti.

žadatel:

Jan Novák

Křivoklát 1

27023 Křivoklát

Členské číslo: 1

 

Děkuji

Jan Novák

– Tuto žádost by měl podávat člen vždy, když se chce znovu připojit, tedy na začátku letního období, kdy chce znovu využívat připojení. Bez této žádosti nemůže využívat komunitní sítě, neboť není členem.

Žádost o sociální členství:

Toto členství není v žádném případě nárokovatelné, pro jeho udělení musí být splněna kritéria a teprve rada spolku rozhodne o jeho přidělení. Příkladem důvodu pro umožnění hradit sociální příspěvek je tíživá finanční situace člena, např. matka samoživitelka, atp.

Ke stažení zde

– Tuto žádost prosím vyplňte, vytiskněte a oscannovanou podepsanou žádost pošlete na email rada@krivonet.cz, popř. poštou na doručovací adresu spolku – přesné znění naleznete v kontaktech.

21.8.2015

SMTP server pro odchozí poštu

Používáte-li emailového klienta pro přístup do Vaší poštovní schránky, budete potřebovat SMTP server. V naší síti používáme tento SMTP server: mail.krivonet.czf, tento server pracuje na portu č. 25 a nevyžaduje žádné ověření při odesílání zpráv.

14.8.2015

Nové webové stránky

Nové www stránky

Je tomu již 10 let od doby, kdy byl náš spolek (tou dobou ještě sdružení) založen. Za tu dobu jsme se stihli nemálo rozrůst a v současné chvíli nás je bez mála 860. Toto úctyhodné číslo je založeno na neúnavné práci dobrovolných adminů a lidí sympatizujících se spolkem samotným.

10 let je dlouhá doba a tak jsme pro vás připravili nové webové stránky, tyto stránky obsahují veškeré informace, které byly obsaženy na těch starých, ale v přehlednější a jasnější podobně. Obsah je rozdělen do 6ti základních částí, které členové či zájemci o připojení nejvíce potřebují. Postupně je budeme vylepšovat a budeme rádi, když nám s jejich obsahem pomůžete a napíšete nám co vám chybí či naopak co byste změnili.

Stránky jsou navíc adaptabilní, tj. automaticky se přizpůsobující vašim smartphonům či tabletům.

Doufáme, že se vám nové webové stránky budou líbit a že je budete hojně využívat.

26.3.2015

Valné shromáždění 2015 – jaro

Máme tu další rok a je potřeba se opět sejít…

Valné shromáždění se bude konat 26.4.2015 od 13:00 v restauraci Hájenka v Sýkořici.

Program:

 1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2014
 4. Zpráva revizora za rok 2014
 5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2015
 6. Volba radních (kandidatura: Matěj Kopecký, Jaroslav Jirásek, Oldřich Staněk) a revizora (kandidatura: Miroslav Vachek)
 7. Diskuze
 8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.