Co vše prospěšného náš spolek dělá?

Jak známo jsme komunitním spolkem a jak již název napovídá jsme komunitou, kterou pojí společný zájem(y). Tento zájem není jeden, ale je jich víc.
Tím hlavním je šíření informovanosti pomocí naší komunitní sítě napojené do sítě internetu. Díky ní se tak naši členové mohou dostat k informacím, které (zejména v začátcích naší historie) nejsou jinde dostupné. Naše síť se rozkládá od obce Hradiště (okres Rokycany) až po obec Bratronice (okres Kladno). Díky její rozlehlosti jsme tam schopni postihnout i zapadlé lokality (obce), kde není jiný způsob připojení do sítě internetu možný a naše komunitní síť je tak jediným možným způsobem jak se spojit se světem.

Abychom tento zájem co nejvíce podpořili, rozhodli jsme se už od našeho počátku připojovat veřejné instituce jako např. školy, školky, knihovny, obecní úřady, hasičské sbory, atp. bez nutnosti platby členských příspěvků a to proto, abychom jim usnadnili možnost připojení do sítě internetu, které je pro tyto instituce nákladnou položkou a dosažitelnost je pro ně problematická.

Mezi další komunitní činnost pak patří spolupodílení či organizování kulturních či zábavních akcí – karnevalů, zahradní slavnosti, hudební koncerty, výročí obcí, atp. Na těchto akcích se pak podílíme jak organizačně, tak finančně, neboť jejich zajištění bývá často problematické a mimo možnosti původních organizátorů.

V neposlední řadě pak pořádáme školení pro naše členy (adminy), kde se snažíme zdokonalovat naše znalosti a předávat je ostatním, kteří mají zájem se něco nového přiučit.

Comments are closed.