Přechod na novou hlavní konektivitu a změna veřejných IP adres

Přechod na novou hlavní konektivitu a změna veřejných IP adres

Vedení spolku se rozhodlo pro změnu dodavatele hlavní konektivity do naší sítě a tak po více než 10 leté spolupráci s neziskovým zájmovým sdružením Neutral czFree eXchange, z.s.p.o. (NFX) budeme přecházet na nového dodavatele. Zároveň jsme v loňském roce získali vlastní veřejné IP adresy na které bychom v souvislosti s touto změnou chtěli přeadresovat.

S tím vším tedy budou souviset konfigurační změny, které budou probíhat v druhé polovině ledna tohoto roku. Chtěli bychom vás tedy požádat o shovívavost v případě obtíží neboť se může stát, že něco nebude fungovat zcela korektně, pokud se tomu tak stane, prosím informujte nás na emailu: kontakt@krivonet.cz.

Ti z vás, kteří mají přidělenou veřejnou IP adresu, pak dostanou informaci emailem o tom jaká bude jejich nová s minimálně týdenním předstihem.

Vaši dobrovolní admini.

O víkendu 4.2.2017 proběhlo přepojení hlavní konektivity (vyjma členů s veřejnými IP adresami). V případě potíží s připojením, prosím nejprve restartujte Váš domácí router a počítač, to by mělo problém odstranit, v opačném případě se na nás obraťte na výše uvedeném emailu.

Dne 6.2.2017 proběhlo přepojení obou DNS serverů a oba byly nahrazeny novými, IP adresy DNS serverů jsou 10.64.3.66 a 10.64.3.130.

Bohužel, neplánovaně byly dne 18.2.2017 změněny i IP adresy všechy členů s vlastní veřejnou IP adresou, ač původní plán byl až o víkendu 25., 26.2.

Comments are closed.