Valné shromáždění 2016 – jaro

Máme tu další rok a tedy čas na další setkání.

Valné shromáždění se bude konat 24.4.2016 od 13:00 v hospůdce Obecná škola v Týřovicích.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2015
  4. Zpráva revizora za rok 2015
  5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2016
  6. Volba radních (kandidatura: Martin Franc, Ervín Nagy)
  7. Diskuze
  8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.