Valné shromáždění 2017

Rok se s rokem sešel a je potřeba se potkat. Z tohoto důvodu svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 23.4. od 13:00 v Restauraci u Romana v Městečku.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2016
  4. Zpráva revizora za rok 2016
  5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2017
  6. Volba radních (kandidáti na post radního: Matěj Kopecký, Oldřich Staněk, Jaroslav Jirásek) a revizora (kandidát na post revizora: Miroslav Vachek)
  7. Odejmutí seniorského členství
  8. Diskuze
  9. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.