Výpadek Nový Dům

Dne 8.7.2019 došlo v 15:52 k výpadku sítě v obci Nový Dům na AP Jebavý a AP Ulc, z dosud nezjištěných příčin. Na opravě se pracuje.

V 19:02 obnoveno, výpadek elektrické energie.

V dalších dnech může znovu docházet k Výpadkům v obci Nový Dům z důvodu údržby elektrického vedeni.