Výpadek sítě Roztoky

Dne 2.10. 2022 od 9:00 do 11:00 bude docházet k výpadkům sítě v obci Roztoky z důvodu úprav na páteřním přístupovém bodě umístěném na bytovce čp. 187