Výpadky Nový Dům

Od 13.9. do 17.9. bude docházet k výpadkům sítě v obci Nový Dům na AP Jebavý z důvodu rekonstrukce elektrického rozvodu.