Výpadky sítě

10-11.2.2020 dochází v celé komunitní sítí k výpadkům z důvodu povětrnostních vlivů a přerušení dodávek elektrické energie. Na většině přístupových bodů čekáme na obnovu dodávek energie od Čezu.