Výpadky

8.9.2019

Společné bruslení na zimním stadionu v Rakovníku se stane pravidelnou událostí

Jelikož se minulé bruslení velmi líbilo, rozhodli jsme se z něj udělat pravidelnou událost a sice po dobu pěti měsíců od listopadu do března vždy jednou […]
6.3.2019

Valné shromáždění 2019

Na vědomí se dává, že svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 7.4.2019 od 13:00 v hotelu Sýkora na Křivoklátě. Program: Zahájení schůze a volba zapisovatele […]
16.2.2019

Dětský karneval na Křivoklátě již podruhé společně s námi

Jako již tradičně i letos jsme se spolupodíleli na pořádání dětského karnevalu na Křivoklátě, který se konal 9.2.2019 v budově bývalé Sokolovy v Křivoklátě. Foto z […]
29.1.2019

Podvodné emaily/SMS jménem spolku

Jelikož se k nám dostala informace o podvodných emailech naším jménem, rozhodli jsme se Vás tímto způsobem varovat. Doby, kdy Vám napsal podvodník email či SMS […]
16.1.2019

Společné bruslení na zimním stadionu v Rakovníku (30.3.2019)

Jelikož se minulé bruslení líbilo, rozhodli jsme se jej uspořádat znovu a to 30.3.2019 od 10.30  do 12.30, místo je stejné, tj. na Rakovnickém Zimním stadionu. Vstup […]
31.12.2018

Vše nejlepší do roku 2019

Vše nejlepší do nového roku Vám přejí Vaši dobrovolní admini.    
28.11.2018

Společné bruslení na Zimním stadionu v Rakovníku

Dne 5.1.2019 od 10.30  do 12.30 pořádá Spolek Křivonet pro své členy a  jejich nejbližší členy rodiny bruslení na Rakovnickém Zimním stadionu. Vstup zdarma. Na ledové ploše bude […]
3.11.2018

Co vše děláme jinak než firmy poskytující internet?

Velmi často jsme připodobňování k poskytovateli internetu, tím ale nejsme a zde uvádíme pár důvodů proč tomu tak není: Každý řádný člen platí členský příspěvek a to […]
10.9.2018

Sledovanitv.cz – online TV

Každý člen komunitní sítě má možnost v rámci svého členství využít služeb portálu www.sledovanitv.cz. Na tomto portálu je každému členovi umožněno sledovat televizní programy prostřednictvím PC, […]
11.6.2018

Spolek pomáhá – Zahradní slavnosti Základní a Mateřské školy v Bratronicích

Jednou z mnoha našich činností je také podpora místních organizací, škol a zájmových skupin. Jednou z mnoha dalších akcí, na které jsme se podíleli byly „Zahradní […]
9.4.2020

Výpadek sítě Žloukovice

9.4.2020 v době od 7:15 do 18:45 bude docházet k výpadkům sítě v obci Žloukovice z důvodu odstávky elektrické.

7.4.2020

Výpadek sítě Pustověty

Dne 7.4.2020 došlo v 10:38 hod. k výpadku sítě v obci Pustověty.

Ve 12:25 závada odstraněna, vadný zdroj napětí 

2.4.2020

Výpadek Žloukovice

Dne 2.4.2020 bude docházet v obci Žloukovice k výpadkům sítě z důvodu odstávky elektrické energie do 18:45 hod.

12.3.2020

Výpadek sítě Žloukovice

Dne 12.3.2020 došlo v 12:48 k výpadku sítě v obci Žloukovice, zapříčiněné pádem stromu do elektrického vedení a následného přerušení dodávek energie. 

11.3.2020

Výpadek sítě Křivoklát

Den 10.3.2020 došlo k výpadku sítě v obci Křivoklát na AP Dražníková z důvodu výpadku elektrické energie a následné poruše na zařízení. Na opravě pracujeme.   Opraveno 10:25, závada na zdroji

3.3.2020

Výpadek sítě Žloukovice

 dne 3.3.2020 došlo k výpadku sítě v obci Žloukovice na AP Kloc z důvodu výpadku elektrické energie. Oprava bude provedena dne 4.3.2020 do 9:00

17.2.2020

Výpadek sítě Častonice

Dne 19.2.2020 od 8:00 do 11:00 dojde k výpadku sítě v obci Častonice z důvodu opravy AP Častonice

11.2.2020

Výpadky sítě

10-11.2.2020 dochází v celé komunitní sítí k výpadkům z důvodu povětrnostních vlivů a přerušení dodávek elektrické energie. Na většině přístupových bodů čekáme na obnovu dodávek energie od Čezu.    

23.1.2020

Výpadek sítě Nový Dům

Dne 23-24.1.2020 bude docházet k výpadkům sítě v obci Nový Dům, z důvodu opravy elektroinstalace na AP Ulc.

17.1.2020

Výpadek sítě Roztoky

Dne 18.1.2020 bude docházet k výpadkům sítě v obci Roztoky, z důvodu opravy páteřního bodu v Bytovce čp. 213, v době od 10:00 do 11:00 .