Co vše děláme jinak než firmy poskytující internet?

Velmi často jsme připodobňování k poskytovateli internetu, tím ale nejsme a zde uvádíme pár důvodů proč tomu tak není:

  • Každý řádný člen platí členský příspěvek a to bez ohledu na to jakou rychlostí a jak kvalitně je připojen do komunitní sítě.

 

  • Spolek nic nikomu negarantuje, neboť nic nikomu neposkytuje a tedy ani nemůže být nic reklamováno.

 

  • Každý člen má možnost se zapojit do rozvoje sítě, její konfigurace či správy.

 

  • Spolek aktivně nevyhledává nové členy, maximálně informuje prostřednictvím svých webových stránek, které oblasti jsou pokryty signálem komunitní sítě.

 

  • Připojujeme školy, školky, knihovny, obecní úřady, hasičské sbory, sportovní kluby a jiné nekomerční organizace bez nutnosti platby členského příspěvku, a to proto, abychom jim usnadnili možnost připojení do sítě internetu, které je pro tyto instituce nákladnou položkou a dosažitelnost je pro ně problematická.

 

  • Stavbu, opravy a zlepšování provádíme pouze ve volných chvílích dobrovolných adminů (správců oblastí), nikoliv na nařízení či za účelem zvýšení příjmů. Hlavní motivací k práci je možnost seznámit se s novými technologiemi, šíření znalostí mezi ostatní či získání vyšší přenosové rychlosti pro svou spravovanou oblast (tj. i pro sebe).
    V rámci rozvoje sítě se nehodnotí ekonomičnost záměru, ale to, zda dané řešení bude fungovat a hlavně aby fungovalo pro členy co možná nejdéle a nejkvalitněji.

 

  • Spolek nemá žádné majitele, veškeré příjmy jsou investovány zpět do sítě, do její výstavby, rozvoje a oprav. Spolek netvoří zisk, veškeré příjmy pochází z členských příspěvků. Vedení spolku pak obstarává rada spolku, která je volená na valném shromáždění a její členové o všem rozhodují společně.

Comments are closed.