Spolek Křivonet a GDPR

Jak jistě víte, od 25.5.2018 vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V souvislosti s ním jsme i my jakožto komunitní spolek museli přijmout potřebná opatření.

Na rozdíl od telekomunikačních operátorů nejme povinni logovat datový provoz.  Klademe velký důraz na soukromí členů, provoz na síti nesledujeme ani neukládáme, nemáme tedy informace, jaké stránky navštěvujete či jaká data sdílíte, data pouze propouštíme skrz naší síť až do veřejného internetu. Z podstaty ochrany osobních údajů tedy s žádnými takovými daty nepracujeme. Ze zákonných důvodů zpracováváme jen základní osobní data svých členů nutná pro fungování spolku. K těmto údajům mají přístup pouze pověření členové Spolku v souladu s vnitřními předpisy spolku. Pro tyto účely jsme vytvořili podrobnější popis veškerých informací, které o Vás jakožto o členech zpracováváme. Soubor je ke stažení zde.

V případě, že by Vám pak ani tento soubor neposkytl dostatek informací, neváhejte se na nás obrátit na rada@krivonet.cz.

Budete-li se domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu či se nejprve obrátit na radu spolku s žádostí o vysvětlení.

Připomínáme Zásady bezpečného chování na internetu http://krivonet.cz/o-nas/zasady-bezpecneho-chovani-na-internetu/

 

 

Comments are closed.