Valné shromáždění 2015 – jaro

Máme tu další rok a je potřeba se opět sejít…

Valné shromáždění se bude konat 26.4.2015 od 13:00 v restauraci Hájenka v Sýkořici.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2014
  4. Zpráva revizora za rok 2014
  5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2015
  6. Volba radních (kandidatura: Matěj Kopecký, Jaroslav Jirásek, Oldřich Staněk) a revizora (kandidatura: Miroslav Vachek)
  7. Diskuze
  8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.