Valné shromáždění 2018

Po roce je potřeba se zase potkat. Z tohoto důvodu svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 22.4. od 16:00 v Hotelu Sýkora v Křivoklátě.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Změna stanov (návrh k nahlédnutí zde)
  4. Volba radních (kandidatura: Martin Franc a Ervín Nagy)
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2017
  6. Zpráva revizora za rok 2017
  7. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2018
  8. Diskuze
  9. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.