Valné shromáždění 2018

Po roce je potřeba se zase potkat. Z tohoto důvodu svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 22.4. od 16:00 v Hotelu Sýkora v Křivoklátě.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Změna stanov (návrh k nahlédnutí zde)
  4. Volba radních (kandidatura: Martin Franc a Ervín Nagy)
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2017
  6. Zpráva revizora za rok 2017
  7. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2018
  8. Diskuze
  9. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.