Valné shromáždění 2019

Na vědomí se dává, že svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 7.4.2019 od 13:00 v hotelu Sýkora na Křivoklátě.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Volba radních a revizora (kandidatura: Matěj Kopecký, Jaroslav Jirásek, Oldřich Staněk, revizor: Stanislav Jebavý)
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 + účetní závěrka
  5. Zpráva revizora za rok 2018
  6. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2019
  7. Diskuze
  8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.