Valné shromáždění 2019

Na vědomí se dává, že svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 7.4.2019 od 13:00 v hotelu Sýkora na Křivoklátě.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Volba radních a revizora (kandidatura: Matěj Kopecký, Jaroslav Jirásek, Oldřich Staněk, revizor: Stanislav Jebavý)
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 + účetní závěrka
  5. Zpráva revizora za rok 2018
  6. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2019
  7. Diskuze
  8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.