Valné shromáždění 2020

Na vědomí se dává, že svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 19.7.2020 od 15:00. V „Hospodě U Dobroty“ na Novém Domě.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2019 + účetní závěrka
  4. Zpráva revizora za rok 2019
  5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2020
  6. Volba radních (kandidatura: Martin Franc a Ervín Nagy)
  7. Různé
  8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.