Valné shromáždění 2021

Na vědomí se dává, že svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 25.7.2021 od 13:00 v restauraci Sýkorák obci Sýkořice.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2020 + účetní závěrka
  4. Zpráva revizora za rok 2020
  5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2021
  6. Volba radních (kandidatura: Matěj Kopecký, Jaroslav Jirásek, Oldřich Staněk a na post revizora: Stanislav Jebavý)
  7. Různé
  8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.