Valné shromáždění 2023

Na vědomí se dává, že svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 4.6.2022 od 15:00 v restauraci Sýkorák obci Sýkořice.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2022 + účetní závěrka
  4. Zpráva revizora za část roku 2022
  5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2023
  6. Změna stanov (návrh nového znění je zde)
  7. Volba radních (kandidatura: Matěj Kopecký, Jaroslav Jirásek, Oldřich Staněk)
  8. Volba revizora
  9. Různé
  10. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.