Valné shromáždění 2024

Na vědomí se dává, že svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 2.6.2024 od 13:00. Místo – kiosek na fotbalovém hřišti v Městečku .

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2023 + účetní závěrka
  4. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2024
  5. Volba radních (kandidatura: Martin Franc, Ervin Nagy)
  6. Různé
  7. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.

Comments are closed.