Valné shromáždění 2022

Na vědomí se dává, že svoláváme Valné shromáždění, které se bude konat 22. 5. 2022 od 13:00 v restauraci Sýkorák obci Sýkořice.

Program:

  1. Zahájení schůze a volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2021 + účetní závěrka
  4. Zpráva revizora za rok 2021
  5. Schválení rozpočtu na zbylé období roku 2022
  6. Volba radních (kandidatura: Martin Franc a Ervín Nagy)
  7. Různé
  8. Ukončení schůze

Všichni jste srdečně zváni.