Výpadek sítě Skryje, Týřovice, Šlovice, Čilá, Hradiště

Dne 14.1.2022 v době od 9:00 do 10:00 bude docházet k výpadkům sítě v těchto obcích, z důvodu opravy přístupového bodu v obci Skryje