Výpadek Skyje, Týřovice, Hradiště a Čilá

Dne 16.10.2016 od 15:29  došlo k výpadku sítě v obcích Skryje, Týřovice, Hradiště a
Čilá z důvodu výpadku elektrického proudu.
Provoz sítě byl obnoven v 17.50.