Výpadky sítě 9.1.2015

Dne 9.1.2015 od 9:30 do 12:00 proběhne výměna zařízení na páteřní síti. V tomto čase bude  docházet k výpadkům připojení k síti.