Výpadky sítě Skryje, Týřovice, Šlovice, Čilá, Hradiště

V sobotu 12.8. od 9:00 do 11:00 může docházet ke krátkodobém výpadkům sítě v těchto obcích z důvodu výměny zařízení na hlavním přístupovém bodu v obci Skryje