Výpadky sítě Žloukovice

7.6.2020 od 11 do 14:00 hod, bude docházet k výpadkům v obci Žloukovice 
z důvodu posílení páteřní sítě.