SMTP server pro odchozí poštu

Používáte-li emailového klienta pro přístup do Vaší poštovní schránky, budete potřebovat SMTP server. V naší síti používáme tento SMTP server: mail.krivonet.czf, tento server pracuje na portu č. 25 a nevyžaduje žádné ověření při odesílání zpráv. Záložní SMTP server pro případ, že by primární nebyl dostupný je pak mail2.krivonet.czf. Jeho nastavení je shodné s primárním SMTP serverem.
Pokud Vám nastavení našeho SMTP serveru nevyhovuje, použijte prosím šifrovaný SMTP server, který zpravidla nabízí Váš zřizovatel emailové schránky, např. na portech 465 nebo 587, tyto porty nejsou v naší síti pro odesílání pošty blokovány (pozor, využíváte-li tyto porty, je potřeba nastavit šifrovaný přenos zpráv).

Comments are closed.