Žádosti, formuláře a postupy

Tento článek se bude věnovat především problematice žádostí, jasným stanovením postupů a usnadnění komunikace členů s vedením spolku.

Již mnohokráte se vám určitě stalo, že jste něco chtěli sdělit vedení spolku  a nevěděli jste jak správně formulovat žádost, popř. jak se má přesně postupovat, zde je návod na různé situace, které mohou nastat:

Žádost o přidělení veřejné IP adresy:

Ke stažení zde

– Tuto žádost prosím vyplňte, vytiskněte a oscannovanou podepsanou žádost pošlete na email rada@krivonet.cz, popř. poštou na doručovací adresu spolku – přesné znění naleznete v kontaktech.

Žádost o pozastavení členství:

Odešlete email na rada@krivonet.cz v tomto znění:

Žádám o pozastavení členství ke dni 1.9.2016, z důvodu: DOPLŇTE DŮVOD

žadatel:

Jan Novák

Křivoklát 1

27023 Křivoklát

Členské číslo: 1

 

Děkuji

Jan Novák

– Každý člen má právo na pozastavení členství na vlastní žádost, bez ní musí hradit členské příspěvky bez ohledu na to, zda síť využívá či ne.

Žádost o znovuobnovení členství (platí především v případě prázdninových členů):

Odešlete email na rada@krivonet.cz v tomto znění:

Žádám o znovuobnovení členství ke dni 1.6.2016, které jsme pozastavil dne 1.1.2016 na základě mnou podané žádosti.

žadatel:

Jan Novák

Křivoklát 1

27023 Křivoklát

Členské číslo: 1

 

Děkuji

Jan Novák

– Tuto žádost by měl podávat člen vždy, když se chce znovu připojit, tedy na začátku letního období, kdy chce znovu využívat připojení. Bez této žádosti nemůže využívat komunitní sítě, neboť není členem.

Žádost o sociální členství:

Toto členství není v žádném případě nárokovatelné, pro jeho udělení musí být splněna kritéria a teprve rada spolku rozhodne o jeho přidělení. Příkladem důvodu pro umožnění hradit sociální příspěvek je tíživá finanční situace člena, např. matka samoživitelka, atp.

Ke stažení zde

– Tuto žádost prosím vyplňte, vytiskněte a oscannovanou podepsanou žádost pošlete na email rada@krivonet.cz, popř. poštou na doručovací adresu spolku – přesné znění naleznete v kontaktech.

Comments are closed.