Výpadek sítě Roztoky

10.2.2021 došlo  v 9:45 k výpadku sítě v obci Roztoky na bytovce čp. 185 z důvodu závady na zdroji. Po výměně zdroje, síť v provozu od 14.25