Výpadek Skryje,Týřovice, Šlovice, Čilá, Hradiště

Dnes  došlo k výpadku sítě v obci Skryje,Týřovice, Šlovice, Čilá, Hradiště. Na odstranění závady se pracuje. Příčinu závady bude možno odstranit, až ve večerních hodinách.

Závada odstraněna a provoz obnoven v 14:07.  Příčina výpadku, porucha na zařízení Summit ve Skryjích.