Výpadky Nový Dům

Dne 28.8.2021 v době od 9 do 10:00, bude docházet k výpadkům sítě z důvodu výměny switche na AP Kučera